cs

Podívejte se na letecké záběry mostu na Pelješac z prosince 2021 a nahlédněte uvnitř.

07.01.2022

Práce na mostě Pelješac se blíží ke svému konci. Veškeré stavení práce by měly být hotové do ledna 2022 a následovat bude technická prohlídka a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Momentálně se na obou stranách mostu se staví plot na ochranu před větrem a na vnitřní straně ochranný, oddělující plot. Uvnitř mostu probíhá montáž revizních cest, úprava odvodnění a montáž kabelových tras pro instalace a dále se pracuje na hydroizolaci revizní cesty.

Práce na asfaltování mostu byly dokončeny v listopadu 2021. Tento měsíc bude položena obrusná vrstva asfaltu. Začaly také přípravy na technickou kontrolu mostu Pelješac.

Specifikem projektu Pelješackého mostu je beton s pevností, která nebyla v žádném projektu tohoto typu v Chorvatsku realizována, a je navržen tak, aby zajistil trvanlivost ocelové nosné konstrukce po dobu 105 let.

Most Pelješac je součástí projektu, který zahrnuje stavbu mostu s příjezdovými komunikacemi a stavbu obchvatu Stonu, celkem se tak staví 32,5 kilometru nových státních silnic. Stavba nové komunikace je rozdělena do tří zakázek na stavbu mostu a příjezdových komunikací a dvou zakázek na dodávku energie a zařízení, z nichž první bude dokončení mostu.

Zprovoznění Pelješackého mostu a části příjezdových cest ke stonskému obchvatu je plánováno těsně před zahájením letní turistické sezóny, někdy ke konci června 2022.