cs

Most na Pelješac - vizualizace mostu a přístupových cest

12.08.2020

Popis projektu

V rámci projektu je plánováno postavit celkem 32,5 km nových silnic, jejichž základem je výstavba 2,5 km dlouhého mostu, jako přímého silničního spojení Chorvatska a jižní Dalmácie, která je oddělena Neumským koridorem (širokým přibližně 10 km) od zbytku Chorvatska.

Projekt také počítá s vybudováním přístupové cesty k hlavní silnici na Pelješaci, s modernizací stávající silnice na Pelješaci a s vybudováním nového silničního obchvatu kolem města Ston včetně spojení s hlavní cestou do Dubrovníku a Černé Hory.

Projekt je rozdělen do tří fází výstavby:

  1. fáze: Stavba vlastního mostu na Pelješac s přístupovými cestami (z vnitrozemí na státní silnici číslo D8, na poloostrově Pelješac na místní silnici DC414)
  2. fáze: Přístupové cesty (Duboka - Sparagovići/Zaradeže)
  3. fáze: Výstavba stonského obchvatu (DC414), napojení silnic Sparagovići/Zaradeže - Prapratno a Prapratno - Doli na státní silnici D8

Klíčový problém, který bude vyřešen realizací projektu "Silniční spojení s jižní Dalmácií", vyplývá ze skutečnosti, že území Chorvatské republiky není ve své jižní části propojeno se zbytkem země, ale pro vstup do kraje Dubrovník-Neretva je nutné překročit území Bosny a Hercegoviny v délce 9,25 km, což vede k povinnosti dvojitého překročení státní hranice a hranice EU (opustit a vstoupit na území Chorvatské republiky a na území EU). Zavedení plného schengenského režimu v nadcházejících letech zaváže Chorvatskou republiku k provádění přísných pravidel při překračování hranice na hraničním přechodu s Bosnou a Hercegovinou, která bude vyžadovat, aby všichni cestující podstoupili dvojitou schengenskou kontrolu na krátkou vzdálenost, což dále sníží dostupnost a spojení jižní Dalmácie se zbytkem země. 

Aktuální snímky ze 7 kamer a dronů (letecký snímek mostu, letecký snímek Brijesta, letecký snímek Prapratno, most pevnina, most poloostrov, cesta Brijesta, cesta Prapratno) a popis projektu v HR a AJ najdete na stránkách ZDE