Jak jsme zde již psali, stavba mostu na Pelješac probíhá podle plánu a čínští dělníci staví 24 hodin denně. Pro Chorvatský stát je to velice důležitá stavba, protože všichni kdo se o jih Chorvatska zajímáte tak víte, že po dokončení dojde k propojení jihu Chorvatska se zbytkem země tzv. suchou cestou.