O víně

Známá červená vína z Pelješacu, lisovaná z hroznů vína Plavac mali, se nazývají Dingač, Plavac a Postup. Oblast, kde se tato na pěstují a lisují ve velkých vinných sklepích, se nachází mezi osadami Orebič a Ston.

Za Orebičem roste vinná réva, z níž se lisuje víno Postup, které získalo název podle pobřežní vesnice, vzdálené odtud šest kilometrů. Vinný sklep Postup se nachází ve vsi Donja Banda, k níž se vzhůru klikatí hlavní ostrovní silnice..

Po dalších třech kilometrech následuje vesnice Potomje, odkud pochází nejlepší víno, oblíbený Dingač a Plavac. Ze vsi vede nízký tunel ke strmým jižním svahům nad mořem. Těžké víno z těchto hroznů obsahuje přes 14% alkoholu. Jen víno z révy, která se pěstuje na těchto svazích se smí nazývat Dingač - první chorvatské víno s ochrannou známkou již od roku 1961.

Archivní víno Dingač ročník 1990 získalo v roce 2003 stříbrnou medaili na světovém hodnocení vín pod názvem "Vinalies Internationales 2003", kde se sešli odborníci vín z celého světa, aby vybrali ta nejlepší. Pod záštitou "Společnosti enologů Francie" bylo přihlášeno v soutěži 2267 vzorků vín z 34 zemí světa, mezi kterými se představilo i Chorvatsko. "Vinalies Internationales" se řadí mezi nejprestižnější soutěže, z které má získaná medaile veliký význam a potvrzuje vyjímečnou kvalitu vína. Vína hodnotilo 70 členů zkušební komise. Dingač jako zástupce Chorvatska zaujímá své místo v publikaci pod názvem "1000 Vins du Monde" (Tisíc vín světa), ve které je Chorvatsko prezentováno vinařskými oblastmi s popisem vín, které kdy získaly nějaká ocenění.


Historie chorvatského vinohradnictví

  Vinná réva našla na půdě Chorvatska výjimečně výhodné podmínky, různorodé klima, zajímavý terén apod. Staletími se zelené řady keřů vinné révy prostíraly na úrodné, původní, osluněné a kopcovité krajině severní a jižní části Chorvatska. Svou zelení vinohrady ozdobily i chudé, kamenité a pískovité půdy chorvatských ostrovů a celého pobřeží.

Obyvatelé pobřeží dnešního Chorvatska pěstovali révu a vychutnávali si víno ještě před římským obdobím. Dle antických zdrojů, byly tyto činnosti rozvinuty i v severních krajích, v pozdější římské Panonii. Během období řecké kolonizace se pěstování vinné révy a výroba vína stává velice důležitým pilířem hospodářství na ostrovech a pobřeží části Jadranu a hrozny a víno se stávají důležitým tržním artiklem.

Příchodem Římanů začíná obnova a rozkvět vinohradnictví a vinařství v oblasti Dalmácie, Istrie a ve vnitrozemí tehdejší římské Panonie. Z důvodů výjimečně výhodných podmínek pro pěstování vinné révy a dobré kvality vína se vína oblasti Srijemu a ostatních římských provincií, svojí kvalitou stala konkurencí vinohradnictví Apeninského poloostrova. Na základě toho císař Domicijan v dobytých koloniích zakazuje sadbu lepších vinných rév. Tento Domicijánův zákaz ruší Marcus Aurelus Probus (232-282 n.l.), římský vojevůdce a císař, který byl rodem z Sirmiumu (dnešní Sremska Mitrovica). Začátky sadby v oblasti Srijemu jsou s určitostí spojeny s rokem 276 n.l. a císařem Probusem.


Příchodem do nové vlasti, Chorvati přebírají znalosti o vinohradnictví a výrobě vína od starousedlých románských a ilirských kmenů.
Během středověku se víno stává významným zbožím vysoké tržní hodnoty. Například z historických pramenů vyplývá, že vína z oblasti Iloku se v pozdním středověku ve velkém množství vyvážela do Česka a Rakouska. Turecké dobývání a nadvláda vyvolala stagnaci vinohradnictví, z části z důvodu islámské nechuti k vínu, ale i kvůli snížení počtu obyvatelstva v důsledku četných válek a epidemií.

Po období turecké nadvlády, počátkem 18. století začíná vzestup vinohradnictví a vinařství, zvláště ve Slavonii, kde se usídlují velké šlechtické rody a ty zakládají a obnovují plochy vinohradů a víno se stává opět výrazným hospodářským činitelem. V té době se rozšiřují známé vinohrady v Iloku, ze kterých se získávají vína vysoké kvality.
Až do příchodu nemoci vinné révy tzv. fylokséry (révokazu) v 80. a 90. letech 19.století, která zachvátila celou Evropu, bylo víno hlavním vývozním artiklem tehdejšího Chorvatska.
Počátkem 20. století začíná velká obnova vinohradnictví, zavádějí se nové metody pěstování vinné révy, sázejí se nové odolnější a kvalitnější druhy .
Po skončení druhé světové války se soustavně rozšiřují vinohrady a budují se moderní vinařství.
V Chorvatsku do 90.let 20. století (a v některých oblastech do současnosti), jsou hlavním nositelem vinohradnictví a vinařství, jakož i tvůrci kvality vína, velké vinařské firmy.

Ty dopomohly k poznávání chorvatských vinohradů i vína a v současné době se k nim rovnocenně přidávají technologicky dobře vybavená některá rodinná vinařství.

Další informace najdete na www.chorvatsko.cz

Vína z Pelješace si můžete objednat v našem Eshopu zde

 

Sběr vína na Pelješaci

Vyhledávání

Kontakt

Radek Kalous - www.peljesac.cz Radek Kalous
Ke Hřišti 544, 338 08 ZBIROH
IČ: 18735355
+420 737 321 912

Google Translator

Aktuální počasí OnLine

Místní potvrzují, že na Dingači je stejné počasí jako na Korčule. Proto odkazuji sem.

Aktuální teplota moře ZDE

                  

Webové kamery:

KORČULA - Veliki Revelin

KORČULA - panorama

VIGANJ I. - surfařské centrum

VIGANJ II. - panorama